Individuele behandeling

Werkwijze en doel
Er wordt gestart met een intake, bestaande uit 2 tot 3 gesprekken, waarin uw klachten, hulpvraag en relevante achtergrondinformatie in kaart worden gebracht. Er wordt na de intake een behandelplan opgesteld waarin doelstelling en behandelvorm worden vermeld. De behandeling bestaat uit gesprekken die in eerste instantie vooral gericht zijn op wat u in hier-en-nu bezighoudt en wat u zou willen veranderen. Maar ook ervaringen uit het verleden die doorwerken in het heden, kunnen onderwerp van gesprek zijn.

Doel van de therapie is in eerste instantie vermindering van klachten, maar ook het opnieuw bereiken van een gezond evenwicht en persoonlijke ontwikkeling. Ik werk veranderingsgericht en inzichtgevend. De aard en ernst van de problemen bepalen de duur van de behandeling.

Methodiek
In de behandelingen maak ik gebruik van diverse interventies en behandelmethodieken, zoals o.a. cognitieve gedragstherapie, EMDR, mindfulness of schemagerichte therapie. Zie voor meer informatie over en werkwijze van de desbetreffende methodieken de handige links op deze website. Al deze methodieken zijn wetenschappelijk bewezen.

Ik ben aangesloten bij diverse beroepsverenigingen zoals VEN en VGCT