Behandeltarieven 4-Sense

Met ingang van 1 januari 2022 is er sprake van een nieuwe bekostiging binnen de Geestelijke Gezondheidszorg, het zorgprestatiemodel (ZPM). Meer informatie over ZPM vindt u hier https://www.zorgprestatiemodel.nl/shared/content/uploads/2021/11/Patientfolder-zorgprestatiemodel-digitale-versie.pdf

Als BIG-geregistreerd klinisch psycholoog (BIG nummer 69057881425) ben ik bevoegd psychologische behandeling te bieden binnen de Specialistische GGZ. Een verwijsbrief van de huisarts is hiervoor noodzakelijk.
Momenteel heeft 4-Sense de bewuste keuze gemaakt om geen contracten met verzekeraars af te sluiten. Afhankelijk van uw polis krijgt u het gehele bedrag van de behandeling vergoed (bij een zuivere restitutiepolis) of een deel ervan (bij een combinatiepolis of naturapolis). Informatie over de verschillende polissen vindt u hier. Er is afhankelijk van uw polis dus wel/geen eigen bijdrage voor de behandeling, buiten het landelijk vastgestelde eigen risico (€385,- per jaar, tenzij anders afgesloten door u met de verzekeraar). Het eigen risico geldt voor iedereen. Wilt u precies weten hoeveel u met uw polis vergoed krijgt? Kijk dan op de website: www.contractvrijepsycholoog.nl of raadpleeg uw zorgverzekeraar.
Het is verstandig om vooraf na te gaan welke polis u heeft en wat dit betekent voor de vergoeding van de behandeling.

4-Sense hanteert de tarieven van de Nederlandse ZorgAutoriteit (NZA).
De indeling en bijbehorende tarieven voor 2024, vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA), voor ambulant-kwaliteitsstatuut sectie II Klinisch (neuro)psycholoog (Wet Big artikel 14) zijn als volgt:

 

Prestatiecode Consulttype  Duur vanaf  Tarief
CO0018 Diagnostiek 5  €                       52,82
CO0083 Behandeling 5  €                       41,40
CO0148 Diagnostiek 15  €                       90,98
CO0213 Behandeling 15  €                       73,82
CO0278 Diagnostiek 30  €                     151,77
CO0343 Behandeling 30  €                     126,17
CO0408 Diagnostiek 45  €                     212,44
CO0473 Behandeling 45  €                     179,24
CO0538 Diagnostiek 60  €                     242,66
CO0603 Behandeling 60  €                     212,00
CO0668 Diagnostiek 75  €                     295,29
CO0733 Behandeling 75  €                     260,66
CO0798 Diagnostiek 90  €                     362,23
CO0863 Behandeling 90  €                     318,56
CO0928 Diagnostiek 120  €                     500,28
CO0993 Behandeling 120  €                     453,00

Een behandelsessie bij 4-Sense is 45 of 60 minuten directe tijd. De geplande tijd (=gerealiseerde face tot face tijd) wordt in rekening gebracht. De intakegesprekken vallen onder het tarief diagnostiek. Tijdens het intakegesprek wordt een inschatting gemaakt welke zorgvraagtypering bij jouw zorgvraag past. Dit is afhankelijk van de mate van ernst, complexiteit en het risico van uw problematiek.

Als u elders al in behandeling bent en uw dossier daar geopend is op het ZPM, dan vergoedt de verzekeraar geen aanvullende behandeling of diagnostiek bij ons centrum voor dezelfde problematiek.

Tarief overig (zorg)product (OZP) en particuliere (onverzekerde) zorg
Bepaalde problemen of klachten vallen niet onder de verzekerde zorg. Het gaat hier onder meer om de volgende aandoeningen: aanpassingsstoornissen, slaapstoornissen, bepaalde seksuele stoornissen, specifieke fobieën, werkproblemen en relatieproblemen. Daarnaast kunt u de behoefte hebben aan uzelf te werken zonder dat er sprake is van een diagnose. Behandeling hiervoor gebeurt op eigen kosten, er is dan geen verwijzing van de huisarts nodig.

Het maximum OZP-tarief voor de prestatie ‘ozp niet basispakketzorg consult’, is vastgesteld door NZA op €132,24 per sessie van 60 minuten.

Tarief supervisie of coaching
De kosten voor supervisie en coaching betaalt u zelf. De kosten zijn €120,- per 45 minuten coaching of supervisie. Vanwege registratie in CRKBO register wordt over de supervisie geen BTW gerekend, het tarief voor coaching is exclusief BTW. In overleg kan worden gekozen voor kortere of juist langere sessies.

De betaling
Ieder kwartaal ontvangt u de declaratie voor de zorg die u afgenomen heeft (diagnostiek en/of behandeling). Deze kunt u vervolgens indienen bij de zorgverzekeraar. De factuur is niet volledig anoniem. Op de rekening wordt bijvoorbeeld een zogenoemde hoofdgroep vermeld, zoals bijvoorbeeld stemmingsstoornis, angststoornis e.d. Daarnaast wordt ook de zorgvraagtypering vermeldt.

Let op: U bent zelf verantwoordelijk voor de betaling van onze factuur, niet de verzekeraar! 

Hier leest u de betalingsvoorwaarden van 4-sense.